messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๖ วันทำการ) จำนวน ๒,๑๙๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๖ วันทำการ) จำนวน ๑๕,๑๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกล่องพลาสติกล้อเลื่อน จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กถ ๙๐๖๙ สกลนคร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อเทเมฟอส ๑% (ทรายอะเบท) ชนิดซองชา ๒๐ กรัม จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 1509 สกลนคร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการเมาส์ USB จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างจ้างทำเอกสารประขาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) และจ้างทำเอกสารสรุปถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแฟ้มสันกว้าง ๓ นิ้ว จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิดพร้อมเจาะรู ขนาด ๒๐ ลิตร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 1กถ 9068 สน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 รวม 11 วันทำการ) จำนวน 1,441 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 รวม 11 วันทำการ) จำนวน 10,351 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อซื้อกากน้ำตาลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 รวม 21 วันทำการ) จำนวน ๑๙,๘๔๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายแสงจันทร์ กลยนี) และโครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสังข์ทอง กลยนี) รวม 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อมิเตอร์น้ำ 1/2 SANWA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 รวม 21 วันทำการ) จำนวน ๑๙,๘๔๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 รวม 21 วันทำการ) จำนวน 2,772 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายแสงจันทร์ กลยนี) และโครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสังข์ทอง กลยนี) รวม 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0011 เปลี่ยน Power Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านคางฮุงหมู่ที่ 6 (สายบ้านนายทรงเดช ไชยบัตร) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างย้ายกล้องวรจรปิดจากศูนย์พักคอย มาติดตั้งที่เทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
601 - 650 (ทั้งหมด 1535 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

× เทศบาลตำบลพอกน้อย