messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
(นายประสพโชค บุญกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
(นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-1105545
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087-8644465
(นางสาวสุวิรภรณ์ คามวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-707653
(นายศักดิ์สกล วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088-3099592
(นายชาญชัย บริแสง)
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 042-707563
(นายจอมขวัญ ทิพวงษา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 042-707563

× เทศบาลตำบลพอกน้อย