messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องปริ้น จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 9 - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน(อายุ๓ถึง๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ถึง๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อวัสดุ อปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้อวัสดุ อปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ รับ - ส่ง อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัว จากการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรุด จันทร์มาลา หมู่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อวัสดุ อปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๓ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน(อายุ๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ รับ - ส่ง อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ รับ - ส่ง อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างปรุงปรับซ่อมแซมรางน้ำฝนในตัวอาคารเรียนและโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบดมาด หมู่ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรุด จันทร์มาลา หมู่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 9 - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียนและโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ ประเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed อาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) จำนวน 2,698 ถุง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง ๘๑ - ๒๙๔๓ สน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 รวม 20 วัน) จำนวน 18,860 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 รวม 20 วัน) จำนวน 18,860 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 รวม 20 วัน) จำนวน 2,840 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างลงหินคลุกปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างลงหินคลุกปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างลงหินคลุกปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) จำนวน 17,917 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ามสมสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
951 - 1000 (ทั้งหมด 1535 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

× เทศบาลตำบลพอกน้อย