messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพอกน้อย (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
find_in_page แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview567

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ กองทุนขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์ กองทุนขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
การซื้อขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพอกน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหวายใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.25656 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนต.ค.2565-ก.ย.2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× เทศบาลตำบลพอกน้อย