messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed เช่าให้บริการอินเตอร์เน็ตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา เทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๙ วันทำการ) จำนวน ๒,๘๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๙ วันทำการ) จำนวน ๑๗,๙๗๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๙ วันทำการ) จำนวน ๑๗,๙๗๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ (รถเก็บขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๗๔ สกลนคร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปริ้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๒ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ รับ - ส่ง ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เข็ม ๒ (Astrazeneca) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อบันไดอลูมิเนียม ๗ ชั้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านสว่าง ตำบลสว่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างเหมารถแทรคเตอร์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ซื้อเช่าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๐ - ๐๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ รับ-ส่ง ประชาชน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในวันที่ 4 กันยายน 2564 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างต่อเติมซุ้มผู้ปกครองรับส่งเด็กนักเรียน/ต่อเติมที่รีบประทานอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ หมู่ ๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๒ ถึง ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบดมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 21 วันทำการ) จำนวน 19,845 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 21 วันทำการ) จำนวน 19,845 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 21 วันทำการ) จำนวน 3,024 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 22 วันทำการ) จำนวน 3,168 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 22 วันทำการ) จำนวน 20,790 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 22 วันทำการ) จำนวน 3,168 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กนักเรียน (อายุ ๒ ถึง ๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ หมู่ ๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างต่อเติมซุ้มผู้ปกครองรับส่งเด็กนักเรียน/ต่อเติมที่รีบประทานอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสาร เพื่อรับ-ส่งประชาชนที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
851 - 900 (ทั้งหมด 1528 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

× เทศบาลตำบลพอกน้อย