เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
นางวีรานุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
นางสร้อยทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 089-2758169
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346