เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [12 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับ วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่ ม.10 ตำบลพอกน้อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12... [10 สิงหาคม 2565]
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย นางวารุณี จันทร์วิภาพ รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย นายประเสริฐศรี การุญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางสุคนธ์ รัตนา ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด... [9 สิงหาคม 2565]
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย [5 สิงหาคม 2565]
ส่งต่อขยะอันตรายให้ อบจ.สน. ทำลายต่อไป [6 กรกฎาคม 2565]
เก็บขยะอันตราย 12 หมู่บ้าน [4 กรกฎาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565) [30 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565) [29 มิถุนายน 2565]
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยและเลขานุการนายกฯ เข้าร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ... [28 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลพอกน้อย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับ อำเภอพรรณานิคม และประชาชนในเขตอำเภอพรรณานิคม... [23 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 165 รายการ)