เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยพนักขับรถกระเช้าและผช.ช่างไฟ ได้ออกไปตัดแต่งกิ่งไม้ บ.สมสะอาด ม.5 เส้นทางไปประปาหมู่บ้านตลอดเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน [25 มกราคม 2566]
เทศบาลตำบลพอกน้อย โดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี... [23 มกราคม 2566]
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยออกตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่ติดสายไฟแรงต่ำ บ.พอกน้อย ม.1 บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [20 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความด้วยด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง โดยเริ่มตั้งแต่บ้านสามแยกสูงเนิน-บ้านดอนกอย [19 มกราคม 2566]
การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 [19 มกราคม 2566]
เทศบาลตำบลพอกน้อยร่วมกับอำเภอพรรณานิคม นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย พร้อมคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านดอนกอย ตำบลบัวสว่าง... [8 มกราคม 2566]
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยออกตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่ติดสายไฟแรงต่ำบริเวณฝั่งเส้นทางคิวรถสองแถว บ้านเจริญศิลป์ ม.9 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [6 มกราคม 2566]
สำนักปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยออกมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ บ.พอกน้อยพัฒนา ม.8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนนภายในหมู่บ้าน ให้สัญจรไป-มาได้สะดวก [5 มกราคม 2566]
สำนักปลัด โดยงานสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนแรกเกิดที่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ คือ เด็กที่เกิดห้วง เดือนตุลาคม 2558 ปรากฎว่ามีเด็กอยู่บ้านตอนต้นม่วงในระบบเป็นเด็กชาย แต่ตัวจริงเป็นเด็กหญิง... [5 มกราคม 2566]
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยออกไปตัดต้นไม้ ณ บ้านผู้ยากไร้ บ.บดมาด ม.4 และดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล จำนวน 2 จุด ณ บ.สามแยก ม.12 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [5 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 196 รายการ)