เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา [29 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ๋สามัคคี สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา [28 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมของ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อย สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบดมาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา [15 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 13 มกราคม 2567 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบดมาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกล้าแสดงออก... [15 กุมภาพันธ์ 2567]
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย การประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท(ตำบลพอกน้อย) ประจำปี พ.ศ.2567 [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบดมาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา [1 กุมภาพันธ์ 2567]
การเสริมสร้างวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรมภายในองค์กร [29 มกราคม 2567]
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบดมาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนเข้าแถวพร้อมเคารพธงชาติ และไหว้มนต์พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ทั้งนี้... [12 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 270 รายการ)


× เทศบาลตำบลพอกน้อย