เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางรักษิณาพร พันทอง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 042-707563
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 081-380-7004
(นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ )
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 082-1055720