เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 042-707563
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 081-380-7004
(นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ )
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงาน
โทร : 082-1055720
(นางสาวพัชรินทร์ จองลีพัน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 098-2097465
(นายพิรุณ พาวงศ์)
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 0935682999