เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 27 ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญวิประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
description รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
description รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
description รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
description รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
description รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
description รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1