เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
play_arrow การบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล กองช่างเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบกองการศึกษาเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1