ชื่อเรื่อง : จ้างคณะกลองยาว ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) ประจำปี 2567 จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง