ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3 (จำนวน 1 สายทาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง