ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 (จำนวน 1 สายทาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง