ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 20 วันทำการ) จำนวน 17,440 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง