ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12 (จำนวน 2 สายทาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง