ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (แฟรชไดรฟ์) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง