ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0064 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง