ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2943 (รถดับเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง