ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7292 สกลนคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง