ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเสริมทักษะการมัดผ้าย้อมครามและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง