ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมทักษะการมัดผ้าย้อมครามและมัดย้อมจากสีธรรมชาติ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง