ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0059 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง