ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง