ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง