ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง