ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง