ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 โดยการก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)