เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย นางวารุณี จันทร์วิภาพ รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย นายประเสริฐศรี การุญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางสุคนธ์ รัตนา ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin