เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับซื้อขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพอกน้อย [20 กันยายน 2566]
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย แจกทรายอะเบทให้ผู้นำชุมชน [14 กันยายน 2566]
แจ้งประชาสัมพันธ์รถขยะใช้การไม่ได้ [11 กันยายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพอกน้อย [21 สิงหาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิลตำบลพอกน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย grade
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพอกน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
description เผยแพร่ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลพอกน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
description ประากาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ทั้ง 3 ฉบับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
photo ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหวายใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลพอกน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ธันวาคม พ.ศ.๒๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41