เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [12 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับ วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่ ม.10 ตำบลพอกน้อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12... [10 สิงหาคม 2565]
นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย นางวารุณี จันทร์วิภาพ รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย นายประเสริฐศรี การุญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางสุคนธ์ รัตนา ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด... [9 สิงหาคม 2565]
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย [5 สิงหาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (สำหรับผู้ประกอบการใหม่) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง ระเบียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ - มิถุนายน พ.ศ.๒๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
photo ประชาสัมพันธ์ แผนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
photo ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นายศรีสวรรค์ คำทะเนตร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp