messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567

info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพอกน้อย สนับสนุนมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลพอกน้อย
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนฝึกสมาธิ เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมพิจารณาข้าว อาหาร ก่อนรับประทานอาหารเที่ยงทุกครั้ง เพื่อน้อมนำจิตใจรู้คุณค่าของอาหาร...
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567
รับซื้อขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพอกน้อย
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ๋สามัคคี สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
กิจกรรมของ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อย สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิ้ล เดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขยาดเล็ก (PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page กิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพอกน้อยมอบผ้าอ้อม ให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65


× เทศบาลตำบลพอกน้อย