เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยพนักขับรถกระเช้าและผช.ช่างไฟ ได้ออกไปตัดแต่งกิ่งไม้ บ.สมสะอาด ม.5 เส้นทางไปประปาหมู่บ้านตลอดเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน [25 มกราคม 2566]
เทศบาลตำบลพอกน้อย โดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี... [23 มกราคม 2566]
กองช่าง งานไฟฟ้า ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยออกตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่ติดสายไฟแรงต่ำ บ.พอกน้อย ม.1 บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [20 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความด้วยด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง โดยเริ่มตั้งแต่บ้านสามแยกสูงเนิน-บ้านดอนกอย [19 มกราคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อขยะ
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมตำบลพอกน้อย "สุจริต โปร่งใส พอกน้อยใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (IIT)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ส่งประกาศการประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566-2569 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ธันวาคม พ.ศ.๒๕
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลพอกน้อย กว้าง 40.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยก
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน พ.ศ.๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ - มิถุนายน พ.ศ.๒๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61