ข่าวและประกาศ


โครงการทำฝายน้ำล้น เทศบาลตำบลพอกน้อย

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2559

นายอำเภอพรรณานิคมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ทีมบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมทำโครงการฝายน้ำล้น ในพื้นที่ตำบลพอกน้อย

ประเพณีการแข่งเรือยาว ปี 2558

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2559 โดย

ขอเชิญเที่ยวงาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ลำน้ำอูนบริเวณวัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ 10 สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับ ประชาชนตำบลพอกน้อย

นายกเทศมนตรี

นายประจักษ์ ทองวงษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.10

เผยแพร่เมื่อ 2016-03-16

ขยายผิวจราจรถนน คสล. ม.12 (ซอยวัดไทรทอง)

เผยแพร่เมื่อ 2016-03-16

งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.6

เผยแพร่เมื่อ 2016-03-16

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บดมาด-หนองไผ่

เผยแพร่เมื่อ 2016-03-16

ประกาศการจัดทำแผนพัสดุปี 2558

เผยแพร่เมื่อ 2016-03-17